Jægersborg Kaserne

ByggepladsledelseBygherrerådgivningFagtilsynKalkulationerProjekteringStatiske beregningerUdbud

Information

Bygherre:

Ejendomsselskabet Norden A/S

År:

2010-14

Adresse:

Jægersborg Allé, Gentofte

Bruttoareal:

5.800 kvm.

Kontaktperson:

Simon Lundbek Hansen

Arkitekt:

Over Byen Arkitekter

Anvendelse:

Bolig

Kategori:

Omdannelse, erhverv til bolig, fredet ejendom, renovering, miljøsanering, nybyggeri

Enheder :

31 boliger

Anlægssum :

100 mio. kr.

Beskrivelse

Omdannelse af fredede Jægersborg Kaserne til moderne boliger

Efter at have været i Forsvarets besiddelse i 250 år købte Ejendomsselskabet Norden i 2010 den tidligere Jægersborg Kaserne. Bygningerne trængte til at blive renoverede, og den nye ejer valgte i samme omgang at omdanne kasernens historiske bygninger til 31 nye boliger. ProCon Danmark blev hyret som totalrådgiver på renoveringsprojektet, som også omfattede opførelsen af to nye bygninger på grunden med henholdsvis tre og én bolig.

Ejendommene på Jægersborg Kaserne er totalfredede og dermed underlagt strenge restriktioner for renovering og omdannelse. Derfor er flest mulige af de originale bygningsdele fremhævet og genanvendt. Det skulle ske samtidig med, at nye konstruktioner som gulve, køkkener, badeværelser og trapper udført i nyere materialer harmonisk skulle forbindes til de originale bygningsdele.

De to nye bygninger, der blev opført i forbindelse med renoveringsarbejdet, blev udformet på baggrund af en skabelon af tidligere værkstedsbygninger. De to nye bygninger fremstår således i dag med samme udtryk som anlæggets øvrige bygninger og falder naturligt ind i de smukke, historiske omgivelser.

Hele ombygningen af Jægersborg Kaserne skete i tæt samråd med Kulturstyrelsen.

Nyt og gammelt skulle forenes

Ved renoveringen blev flest mulige af de originale bygningsdele genanvendt. Samtidig skulle nye konstruktioner som gulve, køkkener, badeværelser og trapper udføres, så det harmonisk indgik i de oprindelige bygningsdele.

Bygningshistorie

Jægersborg Kaserne blev opført af Christian VI og færdiggjort af Frederik V. Kasernen blev bygget som en del af Jægersborg Slot, oprindeligt for at danne ramme om den populære parforcejagt. Kasernen stod færdig i 1747.

Siden 1797 har bygningerne blandt andet huset Husarregimentets Eksercerskole, Livgardens Rekrutskole og senest Forsvarets Sundhedstjeneste og Sanitetsskole frem til 2010, hvor Ejendomsselskabet Norden købte anlægget. De enkelte bygninger blev fredet allerede i 1918, og i 2006 blev denne fredning udvidet til også at omfatte alléen, pladsen og stenbelægningen mellem bygningerne. I dag fremstår gårdanlægget som et af de bedst bevarede barokke anlæg i Nordeuropa.