Berlingske Karré

Beskrivelse af byggesag

Hele karréen er opkøbt af Norden der ønsker området udviklet. Eksisterende lokaliteter til Det Berlingske Officin renoveres og der skabes butikker i hele stueetagen og boliger i de øvrige bygninger. Herudover påbygges penthouse der indeholder møde- og kantinelokaler.