Jægersborg Kaserne

Beskrivelse af byggesag

Efter 250 års brug, trængte Jægersborg Kaserne til en restaurering. Her valgte man også at ombygge kasernen til 31 nye boliger.

Udgangspunktet for omdannelsen til boliger, har været at fremhæve og genanvende så mange af de originale bygningsdele som muligt. Dette skulle ske samtidig med, at nye konstruktioner som gulve, køkkener, badeværelser og trapper er lavet i materialer, der hjælper til at binde nyt sammen med gammelt.

Der er også bygget to nye bygninger på området, på baggrund af en skabelon af tidligere værkstedsbygninger. De to nye bygninger fremstår med samme udtryk som anlæggets øvrige bygninger, og vil derfor falde naturligt ind i de smukke historiske omgivelser. Hele ombygningen er sket i tæt samråd med Kulturstyrelsen.