Københavns Kommunehospital

Beskrivelse af byggesag

Det oprindelig Kommunehospital bygges om til Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund. Hele ejendomskomplekset er på 75.000 m2 og er fredet. Der opføres et nyt auditorium på 2000 m2 den øvrige del af bygningskomplekset indrettes til undervisningslokaler, kontorer, laboratorier og kantine.